A-ordningen - nye nettsider på skattetaten.no

Følg

 

 

A-ordningen har flyttet informasjon og veiledning om a-meldingen til skatteetaten.no. Dagens informasjonssider på altinn.no opphører.

 

Dette er lenken direkte til den nye veiledningen https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/


Mye er nytt

Veiledningen er strukturert på en ny måte

  • Alt om ett tema er samlet. For eksempel er alt om arbeidsforholdet samlet, og allelønn og andre ytelser er listet opp på en side - for at du enkelt skal kunne søke og sortere på kontantytelse, naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse
  • Hvert tema har referanse til aktuelt regelverk og hva vi bruker opplysningene til

 

Nye sider har kommet til

  • Vi har laget en egen side til hver feilmelding (MAGNET_EDAG) hvor vi beskriver feilen og hvordan du retter 
  • Skatte- og avgiftsreglene har også fått egne informasjonssider

 

Innholdet er utvidet

  • Der brukerne mente dagens veiledning ikke svarte på det de lurte på, har vi utdypet og lagt til eksempler på hvordan du oppgir opplysningene.

 

Klart språk i alle tekster

  • Tekstene er skrevet i Skatteetatens stil og tone for at innholdet skal være lettere å forstå. 

 

Søket er oppgradert for å gi bedre treff

  • Veiledningen til a-meldingen har fått et eget søk 
  • I tillegg finner du et overordnet søk for skatteetaten.no som gir treff på hele nettstedet

 

Endringslogg på forsiden

  • Når vi gjør endringer i veiledningen av faglig karakter, ser du det i endringsloggen på forsiden av veiledningen.

 

Utskrift

  • Du kan skrive ut enkeltsider. Vi har tatt vekk dagens veiledning i PDF for å sikre at du har tilgang til siste gjeldende informasjon, som vil være på nettsiden. 

 

 

Dette er lenken til forsiden av all informasjonen om a-ordningen på skatteetatenhttps://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/

 

 

Skjemaene er i Altinn

Skjemaer og tjenester fra a-ordningen vil du fortsatt finne i Altinn.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk