Tømmerkonto - opprettelse 2017

Følg

For å unngå for sterk variasjon i inntekten pga. varierende hogst fra år til år, har det for skog over en viss størrelse vært regler for gjennomsnittsligning. Dette regelverket har fra og med 2017 blitt erstattet av «tømmerkonto». Regelverket gjelder skogbruksvirksomheter som alene eller som sammen med jordbruk fyller vilkårene for å anses som virksomhet. Også de som ikke har startet gjennomsnittsligning skal nå opprette tømmerkonto.

For klassifisering av skog (virksomhet eller ikke?) se gjerne Bondelagets «Foran årsoppgjøret 2017» fra s 63 og utover.
Hvis skogen din faller utenom virksomhetsbegrepet og skal tas ut av næring i år, følger du veiledningen som ble laget til 2016-årsoppgjøret.


Hvis skogen din fortsatt klassifiseres som virksomhet, følger du veiledningen i dokumentet under:

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk