Sporing av epost

Følg

​Det er viktig å skille mellom å spore at en epost faktisk er sendt eller hvorfor den ikke er mottatt.

For å spore om en epost er sendt:
I Agro kan du velge mellom å bruke "Innebygget" eller "Ekstern" epostløsning. Det gjøres i menyen Agro | Oppsett | Epost innstillinger.

Når det sendes epost fra Agro med innebygget løsning blir eposten sendt via vår tredjepartsleverandør (som er SendGrid). For å se om en eposten er sendt må du sjekke det i Agro Økonomi (ikke i agro24) i menyen Agro | Epostlogg. Der kan du se statusen på forsendelsen. Står det Levert så er eposten godkjent mottatt og tatt i mot på  mottakerens epostserver. Hvis det står Avvist så har mottakerens epostserver valgt å ikke ta i mot epost av en eller annen grunn. Da skal man få en avvist melding tilbake til avsender adressen som sier hvorfor.

 

Når man sender i Agro med "Ekstern" epostløsning bruker Agro da et epostprogram som er installert på maskinen som feks Outlook etc.. og sender derfra. I dette programmet kan det være satt opp en eller flere kontoer for sending og for mottak. For å se om epost fra Agro er sendt så må du da sjekke om den ligger i mappen "Sendt" i det programmet som brukes (Outlook etc..). Gjør den det så er den forsøkt sendt. Hvis den ikke blir godkjent mottatt så vil du få tilbake
(i Outlook ) en melding om at den ikke er godkjent mottatt og forklaring på hvorfor.

 

I Agro så er det vanlig at det er en blanding av disse to løsningene som er i bruk. Dette er avhengig av hvilken modul du jobber i og hva som står i menyen Agro | Oppsett | Epost innstillinger.

Foreløpig så er det slik at alle moduler i Agro som er overført til agro24 bruker alle "innebygget" løsning. Uansett om det i menyen Agro | Oppsett | Epost innstillinger står huket av for "Ekstern" epost løsning. De modulene som ikke er overført til agro24 bruker da det som står i Agro | Oppsett | Epost innstillinger. Hvis det der stå huket av for ekstern løsning så brukes det og tilsvarende hvis det står innebygget så brukes det.

 

De modulene som kan være overført til agro24 er:

Lønn er alltid på agro24 og bruker alltid innebygget løsning. 

Faktura, Time og Regnskapsrapporter kan være overført til agro24 og bruker da alltid "Innebygget" epostløsning. Men er de ikke overført til agro24 så bruker de det som står i Agro | Oppsett | Epost innstillinger (ekstern eller innebygget).

De andre modulene (Regnskap, skatt etc..) bruker det som står i Agro | Oppsett | Epost innstillinger.


For å spore hvorfor en epost ikke er kommet frem:
Når man skal etterspore hvorfor en epost som det står levert på (og det ikke er kommet en avvist melding tilbake) ikke blir mottatt i innboksen til mottakeren så må det søkes på mottakerens epostserver som mottar eposten.
Hvis en epost som er sendt via vår innebygget løsning (altså SendGrid) står "levert" som status i epostloggen så er denne levert til mottakerens epost server og mottatt der. Hadde serveren ikke godtatt å motta den ville de stått Avvist på status.
Er den først mottatt (Levert) på mottakerens epost server så finne man ikke forklaringen på hvorfor den ikke kommer frem til mottakerens epostprogram ved å lete på serveren som har sendt eposten (SMTP serveren) - da må mottakeren selv spore i sin epostløsning der de skal motta eposten (en POP eller IMAP server).


Feks hvis mottakeren har sin epost løsning hos gmail må mottakeren be gmail forklare hvorfor den ikke dukker opp i innboksen når den er bekreftet levert på serveren til gmail. Har mottakeren eposten andre steder må de kontakte der de har sin epostkonto (IMAP eller POP konto).

Når man sender ut flere eposter fra Agro så går disse normalt til ulike mottakere og da til ulike servere som mottar. Hvis noen mottakere ikke har fått en epost så må hver enkelt av de ta kontakt med sin leverandøren som drifter sin epostløsning og spørre hvorfor en bestemt epost ikke kommer frem til dem når avsender har fått tilbakemleding på at den er levert og godkjent mottatt på epostserveren til mottakeren.

Det hender vi får spørmål om hvorfor en epost som sendes fra Agro via ekstern løsning kommer frem mens hvis man sender via innebygget løsning til samme mottaker så kommer ikke den frem. Hvis det i Agro står levert på eposten i epostloggen (altså eposten er ikke avvist) så må man søke etter svaret på dette hos mottakerens epostserver og ikke på epost serveren som Agro bruker for å sende eposten.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk