Faktura agro24 - slå sammen databaser

Følg

Til regnskapskontor med klienter som pr. i dag bruker Agro Faktura på egen pc

Vi kan nå tilby en web-versjon av Agro Faktura.

Dette kan bl.a. lette samarbeidet mellom regnskapsfører og klient som fakturerer selv.
Samarbeidet foregår ved at regnskapsfører oppretter en begrenset brukerpålogging i sin installasjon, og laster opp den aktuelle klientens database til web. Dvs. i hovedsak reskontro og hovedbok, og innstillinger i klientarkivet. Hvis det har vært fakturert på klienten hos regnskapsfører lastes også denne historikken.

Hvis klienten pr. i dag bruker Agro Faktura på egen pc, og han/hun ønsker å "ta med seg" historikken sin, kan det løses ved å slå sammen fakturakundens og regnskapsførers database. Da er det en forutsetning at fakturakundens og regnskapsførers kundereskontro er like. Det er de hvis regnskapsfører har importert fakturaene via eksportfil fra fakturakunden.

Databasene kan ikke slås sammen hvis..
fakturaene har blitt bokført manuelt hos regnskapsfører. Da kan reskontroene være ulike, og en sammenslåing vil føre til at regnskapsførers reskontro overskrives av fakturakundens. Historikken i regnskapet vil da bli helt ødelagt (kontiene vil få helt nye navn).
Da anbefaler vi at fakturakunden sitt datasett innhentes og gjenskapes på en egen klient hos regnskapsfører og ligger der som et arkiv som kan brukes til oppslag og purring.
Så overføres den "gamle" klienten hos regnskapsfører til web på vanlig vis.

Databasene kan slås sammen hvis..
regnskapsfører har importert fakturaene via eksportfil fra fakturakunden. Da starter du med å innhente en sikkerhetskopi fra fakturakunden.
Opprett en midlertidig klient i din egen Agro Økonomi-installasjon og gjenskap sikkerhetskopien hit.
Sjekk deretter at alle fakturaene (spesielt de siste) hos den midlertidige klienten, også er bokført hos regnskapsklienten. Hvis de siste mangler, kan du lage fakturaeksportfil fra den midlertidige klienten og importere på regnskapsklienten, før du går videre.

Velg deretter klientnummeret som inneholder regnskapsdataene (regnskapsklienten) og ta en sikkerhetskopi av denne (bare for å ha i bakhand)
På regnskapsklienten velger du deretter Ordre/Faktura og Fil | Importere -> 'Fakturahistorikk fra annen klient'.
Følg anvisningene i dialogen som dukker opp.

Når du ser at fakturadataene har blitt overført til regnskapsklienten, kan du slette den midlertidige klienten.

For overføring av fakturadatabasen til web, se informasjon her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk