Agro Lønn på agro24.no - web - samarbeid mellom regnskapskontor og klient - ekstern bruker

Følg

Til regnskapskontor som ønsker at deres klienter skal bruke Agro Lønn selv:

Lønnsmodulen i Agro Økonomi - Agro Lønn - kan nå brukes som en ren web-applikasjon.
Programmet kjøres da fra nettleser, adresse 'agro24.no'.

Hvis klienten din pr. idag bruker Agro Lønn som selvstendig kunde (på egen pc), må du kontakte Agrodatas brukerstøtte for å få veiledning til å overføre klientens historiske lønnsdata til regnskapskontorets database.

Du må gjøre følgende forberedelse i din (regnskapskontorets) programinstallasjon av Agro Økonomi, for at dine klienter skal få tilgang via web. (Vi forutsetter at dere har en server-installasjon, og at du selv er administratorbruker i Agro Økonomi):

1. Oppdater programmet til versjon 6.51.006 (eller høyere). 

2. Opprett en ny bruker under Agro | Oppsett -> Tilgangskontroll. Fyll ut alle feltene t.o.m. Mobiltelefon. Passordet må ha min. 8 tegn. E-postadressen må være unik for denne brukeren. Kryss av for 'Begrenset bruker'. Feltet 'E-post' beholdes normalt som 'Standard'. Notat-feltet kan brukes fritt.
Velg 'Type bruker' = Ekstern, og angi det klientnummeret som skal betale for denne brukerlisensen. Eksterne lisenser vil bli fakturert fra Agrodata til regnskapskontoret, med denne klient-referansen. 
Lagre med OK.

3. Fremdeles i Agro | Oppsett -> Tilgangskontroll: Bruk knappen 'Tilgang til klienter/delsystemer'.
Kryss av for den/de klientene som denne brukeren skal ha tilgang til. Valget fra punkt 2 (se over) vil være foreslått. Under fliken 'Delsystemer' krysser du av for minimum lesetilgang til modulen Klient (kun øverste valget) og lese- og skrivetilgang til modulen Lønn (inkl. alle undervalg).
Merk at denne avkryssingen utløser lisenskostnad. Se mer info i dialogen.
Lagre med OK-knappene.

4. Klikk på menyvalget Lønn i den loddrette menyen helt til venstre i programmet. Da overføres den nye brukeren til web-databasen.

5. Logg deg på nettsiden 'agro24.no' og test klientens pålogging. Sjekk at han har tilgang til sine egne data, og kun det.

Fakturering av web-lisenser skjer på bakgrunn av at Agrodata skanner databasen og fakturerer antall aktive brukere via regnskapsførerens lisens. Dere må viderefakturere den enkelte kunden. 

Prisen er tilsvarende som for dagens Lønn Bedrift, men uten etableringskostnad. Pris pr. måned = kr. 119 + mva.

I fortsettelsen kan nå både regnskapsfører og klient logge seg på agro24.no og bruke lønnsmodulen.
Regnskapsfører vil i tillegg ha tilgang til lønnsmodulen via sin pc-installasjon (som før). For eksport av lønnsdata til regnskapet MÅ du bruke pc-installasjonen. Det er foreløpig kun her du finner rapporten 'Eksport til regnskap'.
OBS! Det er viktig at klienten (den som skal lage lønninger) logger seg på agro24.no med regnskapsførers kundenummer, og ikke sitt eget (hvis han skulle ha et eget). Kundenummeret er nemlig "nøkkelen" som webdatabasen er knyttet til.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk