Agro Faktura på agro24.no - web - samarbeid mellom regnskapskontor og klient - ekstern bruker

Følg

Til regnskapskontor som ønsker at deres klienter skal bruke Agro Faktura web. 

Fakturamodulen i Agro Økonomi - Agro Faktura - kan nå brukes som en ren web-applikasjon. Programmet kjøres da fra nettleser, adresse 'agro24.no'.

Hvis klienten allerede bruker Agro Faktura på egen pc må dere starte med å innhente en sikkerhetskopi fra klienten, og deretter slå sammen fakturadatabasen med deres egen regnskapsdatabase for samme klient. Deretter kan fakturadatabasen overføres til web. Se veiledning til sammenslåing her.

Hvis klienten pr. idag bruker Agro Faktura som ekstern bruker på kontorets server (logger seg på via nett), trengs intet slikt forarbeid. Ei heller hvis klienten ikke tidligere har brukt Agro Faktura i det hele tatt.

Agro Faktura web har foreløpig noen få begrensninger. I skrivende stund, mai 2017, gjelder dette:


- Import av vareregister fra eksterne databaser
- Manuell eksport til regnskap (eksportfil til regnskap, både til AØ og eksterne system)
- Eksport til factoring
- Import fra Time

Hvis begrensningene over ikke betyr noe for deg, går du videre:

Du (regnskapsfører) må gjøre følgende forberedelse i din (regnskapskontorets) programinstallasjon av Agro Økonomi, for at dine klienter skal få tilgang via web. (Vi forutsetter at dere har en server-installasjon, og at du selv er administratorbruker i Agro Økonomi):

1. Sjekk at programmet har versjon 6.55 eller nyere. 

2. Opprett en ny bruker under Agro | Oppsett -> Tilgangskontroll. Fyll ut alle feltene t.o.m. Mobiltelefon. Passordet må ha min. 8 tegn. E-postadressen må være unik for denne brukeren. Kryss av for 'Begrenset bruker'. Feltet 'E-post' beholdes normalt som 'Standard'. Notat-feltet kan brukes fritt.
Velg 'Type bruker' = Ekstern, og angi det klientnummeret som skal betale for denne brukerlisensen. Eksterne lisenser vil bli fakturert fra Agrodata til regnskapskontoret, med denne klient-referansen. 
Lagre med OK.

3. Fremdeles i Agro | Oppsett -> Tilgangskontroll: Bruk knappen 'Tilgang til klienter/delsystemer'.
Kryss av for den/de klientene som denne brukeren skal ha tilgang til. Valget fra punkt 2 (se over) vil være foreslått. Under fliken 'Delsystemer' er det automatisk krysset av for lesetilgang til modulen Klient (kun øverste valget). Kryss i tillegg av for lese- og skrivetilgang til modulen Faktura (inkl. alle undervalg) og lese- og skrivetilgang til Reskontro.
Merk at denne avkryssingen utløser lisenskostnad. Se mer info i dialogen.
Lagre med OK-knappene.

4. Velg aktuell klient og ta en sikkerhetskopi. Denne kan gjenskapes hvis du skulle angre på konverteringen til web-databasen (pkt 7). Det finnes ingen annen måte å angre konverteringen på. Du kan ikke bruke den gamle og nye fakturamodulen om hverandre.

5. Gå til Agro | Oppsett -> Ordre/Faktura. Kryss av for 'Ordre/faktura og timeregistrering tilgjengelig alle steder'. Lagre med Ok-knappen.

6. Lukk og restart Agro Økonomi

7. Klikk på menyvalget 'Faktura' i den loddrette menyen helt til venstre i programmet. Da overføres klientens data til web-databasen.

8. Logg deg på nettsiden 'agro24.no' og test klientens pålogging. Sjekk at han har tilgang til sine egne data, og kun det.

I fortsettelsen kan nå både regnskapsfører og klient logge seg på agro24.no og bruke fakturamodulen.
Fakturaene vil automatisk bli importert til regnskapet når regnskapsfører velger menyvalget Bokføring.
OBS! Det er viktig at klienten (den som skal fakturere) logger seg på agro24.no med regnskapsførers kundenummer, og ikke sitt eget (hvis han skulle ha et eget). Kundenummeret er nemlig "nøkkelen" som webdatabasen er knyttet til.

 

Fakturering av brukeravgift
Agrodata endrer sine faktureringsrutiner overfor eksterne brukere hos regnskapskontorene, som tar i bruk web-løsningen.
Disse vil bli fakturert månedsvis, og fakturaen stiles til det regnskapskontoret som oppretter brukerne (regnskapskontorets kundenummer er referansen).
Vi vil foreta en månedlig screening av web-databasen for å kontrollere aktive brukere på hvert enkelt kundenummer, og fakturere på bakgrunn av det.

Dere må derfor gi beskjed til kundesenteret for Agro Økonomi når eksisterende eksterne Faktura-kunder konverterer til web-løsningen. Hvis ikke, vil disse bli dobbelt-fakturert.

Dere trenger derimot ikke gi beskjed om helt nye Faktura-kunder som går direkte på web. Disse vil vi automatisk fange opp, og fakturere til regnskapskontoret.

Tilgjengelig lisens på web er:
Faktura Bedrift: Inntil 4 klienter og ubegrenset antall fakturaer. Månedspris kr. 99 + mva. 
Dagens Faktura Bedrift basis (inntil 50 fakturaer pr år) vil ikke være tilgjengelig for eksterne fakturakunder på web.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk