Hvorfor får jeg ikke brukt tegnene ÆØÅ i Agro Økonomi?

Følg

Hvis du har problemer med at du ikke får brukt tegnene ÆØÅ, kan det være knyttet til tastaturinnstillinger eller innstillinger i Windows.

Hvis du får tastet ÆØÅ i andre programmer enn Agro Økonomi så er tastaturinnstillingene OK.

Hvis du ikke får tastet ÆØÅ i noen programmer i det hele tatt så må du enten endre noen fysiske innstillinger på tastaturet ditt eller endre til riktig inndataspråk i Kontrollpanel.

Hva som er riktig innstillinger på et tastur vil variere etter hvilket tastatur du bruker. Sjekk brukerveiledning for det.

For å endre til riktig inndataspråk i Windows (Windows 8) går du til Kontrollpanelet | Språk og endrer til Norsk og lagrer.

 

Hvis det kun er i Agro at du ikke får brukt ÆØÅ så kan det være at du har "mistet" innstillinger for "ikke-Unicode programmer" eller generelle regionale innstillinger.

For å sette Regionale innstillinger på nytt i Windows kan det gjøres i Kontrollpanelet | Område. Sjekk at det under Formater står Norsk Bokmål, Velg "Flere innstillinger" og deretter "Tilbakestill",  bekreft at du vil det og lagre. Da "tilbakestiller" du til Norsk format og setter tegnsettet på nytt:

 

I tillegg må du på samme sted gå til fliken "Administrativt" og sjekk at det står Norsk format under "Språk for ikke-Unicode programmer" - evt. endre det til Norsk og lagrer:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk