Registrere brukernavn og passord for mottak av EHF

Følg

Brukernavn og passord må tastes inn under Agro | Oppsett|..| Import:  

 

Selve bokføringen skjer ved at du går til Regnskap | Bokføring,
velger 'Importere', krysser av for EHF faktura og taster OK: 

 

Bilagene legges automatisk i egen bilagsserie:
'Import elektroniske fakturaer'.  

Du får ingen melding fra faktura-avsender om at EHF er sendt.
Det er derfor ditt ansvar å sjekke med jevne mellomrom.

Konto 4000 foreslås som standard kostnadskonto.
Endre evt. denne.

Hver mottatte faktura faktureres med kr. 3,00 + mva.
Fakturering skjer i forbindelse med ordinært forfall for brukeravgift. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk