Hent skattekort fra Altinn

Følg

Hent digitale skattekort fra Altinn

Rutinen fungerer slik:

 

Sjekk at regnskapsår = det året du skal hente skattekort for.

Opprett først arbeidstakerne i nytt år, hvis det ikke er gjort tidligere (hent fra i fjor dersom du har arbeidstakere der).

Kontroller at arbeidstakere som har sluttet (og som du dermed ikke skal hente skattekort for) faktisk har en registrert «Sluttet»-dato. Har de slutt-dato som er eldre enn bestillingsdato, blir de ikke med i bestillingen.

De som bare skal ha utbetalt feriepenger i år, trenger ikke skattekort.

 

Klikk knappen 'Hent skattekort' nederst i menyvalg 'Arbeidstakere'. I dialogen som kommer må du angi kontaktperson for bestillingen, med e-post og mobiltelefon. Disse opplysningene kan hentes fra 3 alternative plasseringer: Registrert for datasystemet, Registrert for klienten eller Registrert på brukerpåloggingen. Kontaktperson-opplysningene brukes f.eks. til varsling om nye skattekort.

Kontroller listen med arbeidstakere (nederst i dialogen).
Alle arbeidstakere som ligger her, vil få beskjed om at du har hentet skattekort for dem.

Fyll ut fødselsnummer og altinn-passord for å få pinkode på sms. Trykk OK. Tast inn pinkode og velg 'Hent skattekortopplysnnger fra Alinn'.

 

 

Du får umiddelbart melding om at henting av skattekortopplysninger er gjennomført, og hvilke arbeidstakere som er hentet/oppdatert. 
Hvis du får melding om at 'resultatet ikke er klart enda' kan det hende at du ikke har nødvendige Altinn-rettigheter. Det kan også bero på treghet i Altinn eller at ingen av arbeidstakerne har skattekort. Det ligger en tilbakemelding i foretakets Innboks i Altinn, men den er litt vanskelig å lese. Du kan sende inn skjema RF-1307 direkte i Altinn, så får du en mer lesbar forklaring på situasjonen. 
Nødvendige rettigheter for henting av skattekort er rollen 'Utfyller/Innsender' (i tillegg til rollene 'Regnskapsmedarbeider' og 'Begrenset signeringsrett' som du trenger til øvrig lønnsarbeid). 
Rollen må være delegert både til foretaket som datasystemet er registrert på, og til den personen som logger inn ved nedlasting av skattekort.

 

Du kan sjekke de nye opplysningene under fanen 'Skatt' på hver enkelt arbeidstaker, eller skrive ut rapporten 'Arbeidstakere, skattekort' eller 'Arbeidstakere, detaljer'.

Etter innhenting av skattekort må du ta stilling til om foretaket er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver for hver arbeidstaker. Hvis man velger 'Biarbeidsgiver' vil eventuell skattetabell skjules, slik at kun % satsen er tilgjengelig for programmet. Hvis man senere velger 'Hovedarbeidsgiver' vil skattetabellen hentes fram igjen.

Dersom arbeidstaker har skattetabell må du spesielt kontrollere valget for tabelltype. Denne kommer ikke fra Altinn, men programmet velger månedstabell som standard. Du må derfor selv passe på at dette blir korrekt.

Vær oppmerksom på at arbeidstakerens adresse ikke er med i importen fra Altinn, mens skattekommunen er med.

Hvis du skal hente skattekort for 2. gang (eller mer) for samme år, kan det være lurt å skrive ut rapporten 'Arbeidstakere, skattekort' eller ‘Arbeidstakere, detaljer’ først. Da kan du sammenligne de nye skattekort-opplysningene med de gamle.

 Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk