AVG brannmur og Agro Økonomi

Følg
Noen kjennetegn på at Agro Økonomi ikke har internettforbindelse:
  • Får ikke oppdatert programmet fra Agro | Oppdater, 
  • Startsiden vises ikke som normalt
  • Melding om at «Toppelement» mangler
Eksemplet under baserer seg på at kunden bruker AVG brannmur og at det er den som stopper internettforbindelsen til Agro Økonomi.
AVG kommer i mange versjoner og årganger. Eksemplet under viser AVG Internet Security 2012:

Slå av AVG brannmur og sjekk om det påvirker problemet. Å slå brannmuren av kan gjøres ved å 
høyreklikke ikonet i systemfeltet (nede til høyre) og velge «disable firewall».
For å innstille en permanent løsning må det lages et unntak i innstillingene i AVG.
Det gjøres i menyen Tools | Firewall settings og under Profiles | Directly connect to the Internet
Klikk «Add» og i neste vindu i feltet «Path» klikker du knappen til høyre og blar deg frem til programmet du vil lage unntak for. I skjermbildet under vises et unntak for AgProgramUpdate.exe som utfører oppdateringen i Agro Økonomi. Sjekk at det står «Allow for all» og klikk «Apply».
Lag også unntak for Agro.exe og Agrofix.exe (finnes i Agro6 | bin) og TeamViewerQS.exe (finnes i 
Agro6 | bin | Fjernhjelp).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk