Hvordan bokfører jeg et bilag med kun moms?

Følg

Momskontoene (2700 og 2710) i Agro Økonomi er sperret for manuelle posteringer. Føringer der mva avviker fra "normalen" må derfor gjøres på en litt spesiell måte. Dette gjelder f.eks. ved import av varer, der mva blir betalt på egen regning.

Et eksempel illustrerer dette:

Import, varekjøp totalt NOK 4000,-. Mva blir betalt direkte til speditøren med kr. 1000,-.

Du fører momsen slik, på grunnlag av regningen fra speditør:

Før netto grunnlag for mva til debet på varekjøpskonto med avgiftskode 01, og til kredit med avgiftskode 00. (Ofte må du selv regne ut hva nøyaktig mva-grunnlag blir med utgangspunkt i det mva-beløpet du betaler. Tips: mva-beløpet x 4)
Mva blir da stående igjen på konto for inngående mva., og kan føres mot reskontro. På varekjøpskontoen blir det postert debet/kredit samme beløp.   

Konto              Avg   Tekst              Beløp 
4000.70.000    01   Varekjøp        4000.00
4000.70.000    00   Varekjøp       -4000.00 
20001.70.000  00   Speditør        -1000.00

NB: Føres som nettobilag (Tast Ctrl + N hvor som helst i bilaget)


Varekjøpet fører du slik, på grunnlag av varefakturaen fra selger:

Konto               Avg  Tekst                Beløp 
4000.70.000    00   Varekjøp          4000.00 
20002.70.000  00   Leverandør    -4000.00

NB: Avgiftskode 00

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk