Eksport / import av fakturaer mellom ulike økonomisystem

Følg

Filoverføring fra Agro Økonomi til andre økonomisystem

Lag eksportfil som beskrevet her:

 

1. Velg Faktura | Rapport

2. Endre profil til 'Eksport'

3. Velg rapporten 'Eksport faktura til regnskap'

4. Velg periode 'Fra' og 'Til'

5. Hvis du har epost installert på pc-en (Outlook el.lign.): Klikk 'Send til epost'
    Tast inn mottakerens epost-adresse i meldingen som dukker opp, og send.

6. Hvis du har webmail kan du isteden bruke Agro Økonomi sin innebygde epost-utsending: Gå til menyvalget Agro | Oppsett -> E-post Innstillinger og kryss av for "Innebygget", før du sender eposten.
Alternativt kan du klikke 'Lagre'. Lagre gjerne på foreslått plassering. Opprett epost manuelt og hent inn filen som  vedlegg til din Webmail.
 

Før import til et annet økonomisystem må sannsynligvis csv-filen tilpasses. Kontakt mottakerens system-leverandør for hjelp til dette.


Filoverføring fra andre økonomisystem til Agro Økonomi

Det må produseres en csv-fil (eller excel som senere gjøres om til csv) fra det eksterne fakturaprogrammet.
Denne må tilpasses for import til Agro Økonomi, se vedlagt fil med spesifikasjon.
Se også vedlagt eksempel-fil + oversikt over gyldige avgiftskoder.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk