Registrere datasystem og roller i Altinn - for privatperson med tilknyttet foretak

Følg

Registrering i Altinn

1)

Datasystemet ditt (Agro Økonomi) må registreres i Altinn før du kan sende til Altinn fra programmet. 

Gå til www.altinn.no og logg deg inn ved hjelp av en av innloggingsmetodene der.

Når du er innlogget sjekker du først at det står navnet ditt i boksen 'Den jeg representerer nå' og ikke org.nr. 

 

Klikk på Profil, roller og rettigheter i hovedmenyen og velg Avanserte innstillinger. Bla deg ned til Datasystemer.

Legg inn et navn på systemet (feks Agro Økonomi) og velg hvilket datasystem du bruker i nedtrekkslisten (velg Agro Økonomi). Avslutt med å legge inn et ønsket passord og klikk på Legg til.
Til info: Passordet blir liggende synlig inne i Agro Økonomi, så ikke bruk ditt mest hemmelige passord her.

Du får umiddelbart tildelt et ID-nummer som du skal legge inn i Agro Økonomi, sammen med valgt passord. Det gjør du ved å starte Agro Økonomi og går til tekstmenyen øverst:

Agro | Oppsett |... Altinn

Skriv inn det ID-nummeret du fikk tildelt og det passord du laget. Klikk OK for å lagre dette.

Du har nå registrert datasystemet ditt, og fått en ID som identifiserer deg og ditt datasystem når du skal sende noe til Altinn. ID'en er knyttet til fødselsnummeret ditt, og Altinn vil koble all innsending til dette fødselsnummeret.

Altinn vil uten videre også godta innsendinger som gjelder ditt eget organisasjonsnummer (f.eks momsoppgaver og lønnsoppgaver).

2)
For å hente data fra Altinn til Agro Økonomi (f.eks. forhåndsutfylt skattemelding) må du i tillegg gjøre følgende:

Klikk på Profil, roller og rettigheter i hovedmenyen og velg Avanserte innstillinger.
Under 'Innloggingsinformasjon' legger du inn mobilnummeret ditt og et passord knyttet til dette. Du trenger ikke legge inn noe i feltet 'Brukernavn'. Du må gjerne bruke samme passord som når du registrerte datasystemet.

 

3)
Sende inn på vegne av andre:

For at Altinn skal godkjenne innsending (og uthenting) for andre aktører må det delegeres roller i Altinn. Alle personer eller foretak som du skal sende for (bortsett fra eget organisasjonsnr) må delegere altinn-rettigheter til det fødselsnummeret der datasystemet er registrert (= ditt fødselsnummer). Hvilken rettighet som behøves, varierer fra skjema til skjema.
 
Personen/foretaket du skal sende inn for, tildeler rettighet ved å velge 'Profil, roller og rettigheter' og 'Andre med rettigheter til skjema og tjenester'. Velg 'Legg til ny person eller virksomhet'.

Man kan velge å tildele rettigheter for hvert enkelt skjema, eller gi noen mer generelle roller.
De tre vanligste rollene er:
'Regnskapsmedarbeider', 'Utfyller/innsender' og 'Begrenset signeringsrett'.
Disse tilsammen gir rett til å hente og sende inn:
skattemelding formue og inntekt (selvangivelse), skattemelding mva, årsregnskap til Brønnøysund, A-melding for lønn og hente skattekort for ansatte. 
(For å hente selvangivelse for lønnsmotaker/pensjonist (ikke næringsdrivende) trengs rollen 'Privatperson begrensede rettigheter'.)

 

Hvis du ønsker mer informasjon om delegering av roller kan du lese mer på Altinn sine nettsider.

  

NB: Denne oppskriften viser fremgangsmåten for privatpersoner med tilknyttede foretak. Regnskapskontorer og aksjeselskaper bør ikke følge denne, men registrere datasystemet på sitt eget organisasjonsnr., ikke på fødselsnummer. Delegeringer fra regnskapskontorets klienter (som kontoret ikke har fått automatisk gjennom enhetsregisteret) må da alltid skje til organisasjonsnummeret. Enkelte operasjoner, som bestilling av skattekort, henting av resultat for innsendt A-melding og henting av preutfylt selvangivelse, krever i tillegg delegering til saksbehandlers fødselsnummer.
 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk