Oppsett av flere Agro Økonomi server-installasjoner i samme nettverk

Følg

Utgangspunkt:er som regel at det fins èn serverinstallasjon av Agro Økonomi på en server.

Den kan for eksempel ligge på C:\Agro6

 

 På en PC:

1. Installer en PC-versjon av Agro Økonomi på vanlig måte. Når du kommer til valget om du vil komme rett inn i programmet eller bruke pålogging, så velg pålogging. Det må gjøres ettersom installasjonen skal brukes mot en server (som krever pålogging). Glemmer du det ved installasjon, kan det gjøres senere ved å åpne programmet og gå til menyen Agro\Oppsett\Tilgangskontroll.

2. Opprett en bruker som har Administrator-rettigheter og lukk programmet.

3. I fila IBX.ini som ligger i Agro6/bin (på PC-en) skrives det to linjer:

         Server= (navn på server og portnummer - skal være likt det som står i samme fil på serveren)
         AliasPrefix= (skriv et egnet prefix - f.eks HORD)

4. Endre navn på Agro6 mappen (på PC-en) slik at det inkluderer prefixet - for eksempel: Agro6Hord

5. Kopier hele mappen (Agro6Hord) til ønsket område på serveren. For eksempel til D:\Agro6Hord\

 

På Serveren:

Gå til serverinstallasjonen av Agro Økonomi og ta kopi av filen alias.conf som ligger på C:\Agro6\firebird2\aliases.conf . Lagre kopien og rediger den med 'søk' og 'erstatt'.

Filen må redigeres slik at man legger til prefikset foran på hver linje, og stien som kommer etter '=' peker til Agro Økonomi installasjonen til HORD slik:

 

HORDTEMPAG=D:\Agro6Hordaland\db\TEMPAG.IB

HORDAG=D:\Agro6Hordaland\db\AG.IB

HORDDATA001=D:\Agro6Hordaland\db\DATA001.IB

HORDDATA002=D:\Agro6Hordaland\db\DATA002.IB

HORDDATA003=D:\Agro6Hordaland\db\DATA003.IB

HORDDATA004=D:\Agro6Hordaland\db\DATA004.IB

HORDDATA005=D:\Agro6Hordaland\db\DATA005.IB

HORDDATA006=D:\Agro6Hordaland\db\DATA006.IB

HORDDATA007=D:\Agro6Hordaland\db\DATA007.IB

....osv

 

Etterpå tar man kopi av denne teksten og limer inn (legger til) i den originale aliases.conf filen som ligger på serverinstallasjonen.

Aliases.conf skal nå innholde pekere både til C:\Agro6 installasjonen og til D:\Agro6Hord installasjonen.

På denne måten kan en styre Firebird til å hente dataene fra ulike Agro Økonomi installasjoner.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk