Sende EHF faktura (elektronisk handelsformat)

Følg

Prinsippet med EHF-faktura er at fakturaen sendes elektronisk fra avsenderens økonomisystem, via et aksesspunkt (elektronisk "postkontor"), og direkte til mottakerens akessspunkt. Når den er kommet dit kan mottakeren importere den inn i sitt økonomisystem. 


I Agro Økonomi importerer vi EHF fakturaer ved hjelp av 'Importere'-knappen i bokføringsbildet. Det sendes ingen varsling på epost el.lign. om at det ligger EHF fakturaer til behandling. Det er mottakerens ansvar å sjekke om det ligger noen innkomne fakturaer på vent.

Agrodata har opprettet en felles avtale med et aksesspunkt for alle våre kunder, ang. sending av EHF-faktura. Når det gjelder mottak av EHF i Agro så må det opprettes egne avtaler for hver klient (org.nr) se mer informasjon om det her

Brukere av Agro Økonomi trenger derfor ikke foreta seg noe i forhold til dette.
Dere betaler kun pr. sendte faktura, ingen oppstart- eller års-pris. 
Prisen er kr. 3,- + mva. pr. stk. Dette faktureres ved ordinært forfall for brukeravgift.

 

Klientopplysninger

I tillegg til navn og adresse må klienten ha regsitrert org.nr (+MVA) på klientopplysningene.

 

Kundeopplysninger

Registrer EHF-forsendelse på den kunden du skal sende dette faktura-formatet til.
Det gjøres i Reskontro (F3) på fliken ‘Forsendelse’:

 

 

Du må også registrere org.nr. på kunden (på fliken ‘Reskontrodata’).

ELMA registeret finner du oversikt over alle som kan motta EHF faktura. Det er organisasjonsnummeret som er nøkkelen. Hvis et firma har flere org.nr. så er det kun det/de org.nr som er registrert på ELMA registeret som kan motta EHF fakturaer.

 

Vareopplysninger

Viktig at det er utfyllt Enhetskode EHF på varen.

 

Lage fakturaen

Ordren lages på vanlig måte, men det er krav om at "Deres ref." må være utfylt. Du gjør om ordren til faktura på vanlig måte med å klikke Fakturer.

 

Sende Fakturaen som EHF

 Sende EHF faktura til kunde:

 Bruk knappen 'Send ehf faktura' i      Ordre/Faktura vinduet.

 Du vil ganske raskt få en melding  som bekrefter at fakturaen er  levert.

 

Sjekk logg etter utsending
I menyvalget Faktura | Rapport finner du rapporten «Logg fakturautsending». Denne viser hvilke fakturaer som er sendt til hvilket tidspunkt. (Agrodata a.s er i dette tilfelle mottakeren av EHF-fakturaen):

 

 

Her kan du lese om masseutsending av fakturaer (ehf, epost, papir).

Her kan du lese om mottak av ehf-faktura. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk