Hvorfor blir ikke lisensen godkjent?

Følg

Dersom du har tastet inn lisenskoder, og får beskjed om at lisensen ikke er gyldig, foreslår vi følgende:

Gå inn på meny Agro|Lisens, marker riktig modul og sjekk det som står der i forhold til det som står i lisensbrevet.
Sjekk også at utløpsdatoen i lisensbrevet er fram i tid. Hvis ikke, må du bestille nytt lisensbrev hos oss.


En vanlig feil er at Lisenshavers navn står skrevet feil. Lisensnøkkelen er basert på tegnene i lisenshavers navn og den skiller mellom store og små bokstaver og regner med blanke tegn. Hvis det for eksempel står ”as” med små bokstaver i lisensbrevet så må det også stå ”as” i feltet for Lisenshavers navn og det må heller ikke være blanke tegn før eller etter navnet.

En annen vanlig feil er at utløpsdato ikke er riktig.

Hvis lisensen fremdeles ikke blir godkjent, anbefaler vi å slette den (Bruk knappen 'Slett lisens') for deretter å legge inn all lisensinformasjon på nytt.

Tilleggsinformasjon:
Lisensen skal kun tastes inn første gang du installerer programmet, og evt. når du bestiller tilleggsmoduler/oppgraderte moduler.
Det kan også være aktuelt etter flytting av program til ny pc.
Den årlige oppdateringen av lisensen skjer ved at du får et varsel ved oppstart av programmet (om at lisensen snart utløper / har utløpt). Du kan da oppdatere lisensen over nettet ved å følge anvisningen i meldingen. 
Vellykket oppdatering av lisens forutsetter at årlig brukeravgift er betalt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk