Hvordan sender jeg korrigert momsoppgave?

Følg
Gå til Regnskap | Rapport og velg riktig merverdiavgiftoppgave (alminnelig eller primærnæring). 
Kontroller at du har valgt riktig termin, evt. at det er krysset av for 'Årsoppgave'.
Klikk på 'Altinn'-knappen.

Fjern avkryssingen for 'Komplett forsendelse' og send.
 
Logg deg på Altinn og åpne oppgaven der. Kryss av for 'Korrigert oppgave'. Skriv evt. også inn en forklaring under 'Tilleggsopplysninger'.
Signèr som vanlig.

Du har nå sendt en korrigert merverdiavgiftoppgave, som erstatter tidligere innsendt oppgave for terminen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk