Hvordan bokføres kjøp av tjenester fra utlandet?

Følg

Dersom tjenesten du kjøper fra utlandet ville vært momspliktig ved kjøp i Norge, skal du innberette en "tenkt" moms.
Momsen (og grunnlaget for denne) skal vises i merverdiavgiftoppgavens post 7, som utgående moms. Moms-beløpet skal trekkes fra igjen i post 8, som inngående moms. Innberetningen skal altså ikke påvirke skyldig- eller tilgode-beløp.

Vi anbefaler å opprette en egen konto 4501 'Avgiftspliktige tjenester fra utlandet' i kontoplanen.

Bokfør på følgende måte med bilaget som nettobilag - Ctrl-N (hold begge tastene nede samtidig).
Vi bruker kr. 1000,- som eksempel:

Konto 4501 avg.kode 16  kredit(-)  1000,-

Konto 4501 avg.kode 01 debet(+)  1000,-

Konto 45xx ( den kontoen du vil kostnadsføre på ) avg.kode 00 debet(+) 1000,-

Konto: reskontro (firmaet du har kjøpt tjenesten av) kredit(-)1000,-


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk