Bruk av ocr / kid i faktura og regnskap

Følg

Denne rutinen muliggjør automatisk bokføring av innbetalinger ved import av en fil fra nettbank for bedrifter.

Gangen i rutinen:
De utgående fakturaene dine påføres et kid-nummer. 
Hvis kunden taster inn kid-nr. ved betaling, samles innbetalingene i en ocr-fil i banken.
Denne filen kan du laste ned og importere til regnskapet.
 

OCR-rutinen aktiveres på følgende måte, inne i Agro Økonomi:


Gå til menyvalget Agro (toppmenyen) og velg Oppsett -> Post mot post/Bank (se figur over).
Kryss av for å bruke OCR (KID) på faktura. 
Velg hvor mange siffer du vil ha i KID-nr. 
I Agro Økonomi består KID av fakturanummer + ett kontrollsiffer, og kan totalt inneholde mellom 6 og 10 siffer.
Kryss av for å bruke KID ved OCR bilagsimport dersom fakturaene importeres fra en annen pc.
Det er en forutsetning at Post-mot-post er satt til 'Debitor' eller  'Begge'. 
Lagre med OK-knappen. 
Neste gang du skriver ut fakturaer vil disse få påført KID-nr.
Gå til Agro|Oppsett -> Bankkonti (se figur over) og registrer bankkontoen innbetalingene skal bokføres til.
Registrer både hovedboks-kontonr. og bankens kontonr. (11  siffer). 
Lagre med OK-knappen. 

Før du begynner å sende ut fakturaer med KID må du opprette en avtale med banken. I denne avtalen skal det oppgis en modulus for KID. Agro Økonomi bruker modulus 10.
Dersom du skal bruke giro på fakturaene dine, krever banken at du sender inn noen test-fakturaer.
Du kan alternativt krysse av i bank-avtalen at du ikke skal bruke giroer.

 

Innstillinger i nettbanken:

Registrer filstien som skal benyttes for nedlasting av ocr-fil under menyvalg for 'Filbehandling', 'Filoppsett', 'Administrasjon' eller lignende (ulikt i ulike nettbanker).
Følgende informasjon skal legges inn:

Filformat/filtype: BBS OCR

Navn: Konto-eiers navn 

Filsti til økonomisystem: c:\agro6\arkiv\arkivKKK\bankfiler\abrXXX.ocr  
XXX byttes ut med klientens klientnummer. Vår eksempel-filsti forutsetter at Agro Økonomi er installert på lokal pc. Hvis server, starter filstien med serverens navn.

I endel nettbanker kan du selv velge hvor ofte du vil laste ned ocr-filer (1 fil pr. dag, uke, måned...). 
Vi anbefaler at du ber om akkumulerte filer. Dvs. at ocr-filen bare fylles opp kontinuerlig, inntil du henter den. Det betyr at du til enhver tid bare har èn fil å hente, uansett om du henter hver dag eller èn gang i måneden. Dersom du ikke finner et slikt valg i din nettbank, ber du banken definere dette for deg. 

Kontakt evt. også banken for hjelp til å sette opp filstien. 

 

Importere ocr-fil fra bank                

I nettbanken har du et valg for å hente ocr-filer. 
Når filen er hentet, kan du importere den til regnskapet.


 Gå til Regnskap | Bokføring og  velg knappen 'Importere' til  høyre i bildet.

 Kryss av for 'OCR fra bank' og  klikk OK.

 Betalingene blir nå importert til  en egen bilagsserie:    'Innbetalinger KID/ OCR'. 
 Denne velges automatisk. 

 

 


 <--- Her ser du filstien til ocr for  klient 001 på en vanlig pc-  installasjon. 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk