Eksport / import fakturaer internt i Agro Økonomi

Følg

Fakturaer som lages i Agro Økonomi blir automatisk bokført i regnskapet.
Hvis du ikke fører regnskapet selv, kan du sende en fil med fakturainformasjon til regnskapsføreren:

 

 

1. Velg Faktura | Rapport

2. Endre profil til 'Eksport'

3. Velg rapporten 'Eksport faktura til regnskap'

4. Velg periode 'Fra' og 'Til'

5. Hvis du har epost installert på pc-en (Outlook el.lign.): Klikk 'Send til epost'
    Tast inn mottakerens epost-adresse i meldingen som dukker opp, og send.

6. Hvis du har Webmail kan du isteden bruke Agro Økonomi sin innebygde e-post-utsending:
Gå til menyvalget Agro | Oppsett -> E-post Innstillinger og kryss av for "Innebygget", før du sender eposten.
Alternativt kan du klikke 'Lagre'. Lagre gjerne på foreslått plassering. Opprett epost manuelt og hent inn filen som  vedlegg til din Webmail.

 

Mottakeren av filen (den som skal bokføre fakturaene) gjør følgende:
Lagre filen i klientens arkivmappe (f.eks. agro6\arkiv\arkiv001). 
Velg Regnskap|Bokføring, bruk knappen 'Importere', huk av for 'Faktura' og hent filen der du lagret den. Velg OK. 
Bilagene blir nå importert til en egen bilagsserie (velges automatisk): 'Overføringer fra faktura', bilagsnr. 70001 -> 

 

Det er også mulig å importere fakturaer fra andre økonomisystem, evt. eksportere til andre.
Les mer om det her. 
 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk