Kan jeg bruke Agro Økonomi på Mac?

Følg

Agro Økonomi kan kun kjøres på operativsystemet Windows, som normalt blir installert på en PC.

MAC maskinen har sitt eget operativsystem som heter MAC-OS. Agro Økonomi kan ikke installeres og kjøres på operativsystemet MAC-OS.

Men det er ikke noe i veien for å installere Windows på en MAC maskin.

Har man en ekstra Windows-lisens kan man installere Windows på MAC-maskinen. Da har man to operativsystemer på MAC-maskinen: Windows og MAC-OS.

Etter at man har installert Windows på MAC-maskinen kan man installere og kjøre Agro Økonomi på Windows der.

Det fins to måter å installere Windows på MAC-maskinen:

1. Boot Camp fins installert på de fleste nye MAC-maskiner. Det må startes ved oppstart av MAC-en og der kan man installere en Windows-versjon. Man trenger da kun en lisens for Windows.

2. Den andre muligheten er å installere en Virtuell Maskin inne i MAC-OS, og inni den virtuelle maskinen installere Windows. Det fins i hovedsak to konkurrenter som tilbyr en løsning for virtuell maskin for MAC: «Parallel Desktop» og «VMware Fusion». Man trenger da en lisens for Parallell Desktop/VMware Fusion  og en lisens for Windows.

Har man lite ressurser på MAC-en mht RAM og prosessor, er det beste valget Boot Camp. Det «negative» er at man da, ved oppstart av MAC-en, må ta stilling til om man vil kjøre MAC-OS eller Windows.

Har man bra med ressurser mht. RAM og prosessor er Virtuell Maskin bra, for da kan man kjøre MAC-OS og Windows samtidig.

Trenger man å kjøpe en Windows-lisens, og vil ha en «billig» variant, er et tips å sjekke priser på såkalte OEM lisenser som er billigere fordi de kun kan installeres på èn maskin (ikke flyttes mellom maskiner). Windows 7 og 8 fins i 32 bit og 64 bit. Agro Økonomi er et 32 bits program men det kan også kjøres på en 64 bit versjon av Windows.

Her er en link til mer informasjon om Boot Camp

Her er en link til mer informasjon om «Parallell desktop»

Her er en link til mer informasjon om VMware fusion

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk