Motta EHF faktura (elektronisk handelsformat)

Følg

Det er mulig å motta EHF-faktura i Agro Økonomi.

Prinsippet med EHF-faktura er at fakturaen sendes elektronisk fra avsenderens økonomisystem, via et aksesspunkt, og direkte til mottakerens økonomisystem. 
Mottakeren importerer fakturaen ved hjelp av 'Importere'-knappen i bokføringsbildet. Det sendes ingen varsling på epost el.lign. så det er mottakerens ansvar å sjekke evt. innkomne fakturaer.

Det koster det samme å motta en EHF som å sende en EHF. Det er for tiden kr 3,- + mva. Det er ikke etableringsgebyr.

For å starte med mottak av EHF må det inngås en avtale med vårt aksesspunkt. Fremgangsmåten er å sende en e-post til kundeservice@agro.no med ønske om å opprette en slik avtale. Så oppretter vi avtalen for dere.

Vi trenger da firmanavn, organisasjonsnummer og kontaktperson. For å opprette avtalen må vi registrere et brukernavn. Hvis dere ikke oppgir noe annet så bruker vi den e-post adressen dere sender fra.

Vi sender tilbake et brukernavn og passord dere må registrere i oppsettet i Agro Økonomi.. Det vil også følge med rutine for hvordan dere importerer EHF fakturaer.

Når avtalen er godkjent og dere som står som godkjent mottaker av EHF fakturaer i ELMA registeret så skal de som ønsker det kunne sende dere en EHF faktura fra et program som har mulighet for det.

 

Du kan også sende EHF faktura fra Agro Økonomi. Les mer....

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk