Masseutsending av fakturaer

Følg

Masseutsending av fakturaer i Agro Økonomi

Du kan velge masseutsending av faktura pr. papir, epost eller EHF.

Legg inn ønsket forsendelses-måte på hver enkelt kunde:

 


Dersom du velger epost, har du mulighet til å legge inn spesial-adresse for faktura i feltet ‘Alternativ e-post for faktura’. Hvis du lar feltet stå tomt brukes epostadressen som ligger under fliken ‘Telefon & Internett’ (Arbeid).

Når du skal sende fakturaene velger du faktura rapporten, setter "fra" og "til" fakturanummer og klikker knappen ‘Masseutsendelse’:

 

 


Da vises en dialog med fordeling av de  valgte forsendelses-måtene.

Klikk 'Send' og jobben utføres. De som skal på  papir blir  skrevet ut på skriveren.  De som skal sendes med e-post  blir sendt på e-post og de  som skal sendes med EHF blir  sendt som EHF.

Kjør rapporten 'Logg fakturautsending' for å  kontrollere hva  som er sendt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk