Hvilke roller må jeg delegere i Altinn for å kunne sende oppgaver for andre firma enn mitt eget?

Følg

Altinn inrømmer at det har vært for vanskelig å delegere roller og rettigheter i Altinn. De har nå endret dette slik at det nå skal være enklere. Her er en link til mere informasjon om selve endrintgen:

https://www.altinn.no/en/Toppmeny/News-and-press/Nyhetsarkiv/Ny-versjon-av-Altinn---hva-kommer/Stort-loft-for-roller-og-rettigheter/

 

Vi har laget en video som ligger på youtube som viser hvordan man kan delegere roller til at andre for Selvangivelsen. Her er linken til den videoen:

https://youtu.be/SjR7h8g-wk4

 

Selv om de har endret noe på "overflaten" og forsøkt å forenkle dette så har de likevel behold dette med hvilke roller som gir ulike tilgang. Vi velger derfor å beholde vår gamle oversikt over dette.

----

Under vises en oversikt over Altinn-roller som kreves for å sende ulike oppgaver fra fagsystem (f.eks. Agro Økonomi). I tillegg til å delegere roller, må datasystemet registreres i Altinn.


Forklaring til figuren:
"utførers org.nr" er det organisasjonsnummeret du representerte i Altinn når du registrerte datasystemet (Agro Økonomi). For regnskapsførere er det normalt ditt eget org.nr. For private er dette normalt ditt eget fødselsnr.
Hvis du har registrert datasystemet på fødselsnr. ditt, delegerer du isteden rollen(e) til fødselsnr.

"utførers f.nr" er fødselsnummer til den personen som skal signere oppgaver i Altinn, eller hente inn preutfylt selvangivelse eller elektronisk skattekort  til Agro Økonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk