Serverinstallasjon Agro Økonomi

Følg

Vi anbefaler at du leser gjennom det som står her før du setter i gang installasjonen. Nedlastingslinken finner du på

www.agro.no – Kundesenter – Nedlastinger

 

Last ned Agro Økonomi serverversjon

Før du starter nedlasting og installasjon er det viktig å være klar over følgende punkter:

 

  • Denne rettledningen er for brukere som kjører programmet på nettverksserver
  • At det ikke fins en tidligere installasjon av Agro Økonomi (ingen Agro6 mappe)
  • Agro Økonomi krever Windows 2000 eller nyere, og kan ikke kjøre på maskiner med Windows 95/98. 

 

Installasjonen er delt i fire deler:

 

1. Installasjon av Agro Økonomi og Firebird SQL server: 

Du må "sitte" på serveren for å foreta installasjon. Ved fjernbetjening av server, må det benyttes «konsoll». I en terminalserverløsning mener vi her filserveren, der programmet og dataene skal ligge. Installasjonen må skje på en lokal partisjon (ikke mappet nettverksdisk). Under installasjonen vil du kun få valg mellom fysiske partisjoner på lokal disk. Har serveren kun én disk må du installere på C:. Har den flere kan du med fordel unngå å bruke C:, hvis de andre diskene har større kapasitet. 

Installasjonsprosessen installerer Agro Økonomi og Firebird SQL server. Firebird SQL server følger Agro Økonomi og medfører ingen ekstra kostnad/lisens. 

Firebird blir installert som en tjeneste på serveren, og du finner den i Kontrollpanel, under Administrative Verktøy, og Tjenester. 

Standard innstilling er at Firebird starter automatisk etter evt. restart av serveren.

Når installasjonen er over dukker det opp et CMD-vindu som har installert AGService. Det kan lukkes.

Start Agro Økonomi fra mappen \\Agro6\bin\Agro.exe (kjør som Administrator)

Når Agro starter får du opp et vindu der du må skrive inn navnet på første klient man skal føre for. Dette navnet kan endres i ettertid.

Du må også opprette en bruker som skal logge seg på Agro. Denne første brukeren må være Administrator. Flere brukere oprretter man senere når man kommer inn i programmet.

 

2. Sjekk at AgServer starter:

AgServer er et program som må gå kontinuerlig på serveren og har som oppgave å foreta sikkerhetskopi av alle "brukte" klienter. Standard tidspunkt for sikkerhetskopieringen er satt til  kl 0300 hver natt. AgServer kan i tillegg benyttes til å oppdatere Agro Økonomi på serveren. 

Hovedinstallasjonen vil automatisk opprette tjenesten AgService (som du finner i Kontrollpanel, under Administrative Verktøy, og Tjenester). Tjenesten er styrt av filen 'AgGuardian' som ligger på \\Agro6\bin-området. Denne tjenesten har kun én oppgave: Den skal sørge for at AgServer blir startet dersom den blir stoppet, Hvis tjenesten AgService ikke oppstår automatisk, kan den installeres manuelt ved å gi kommandoen 'AgGuardian /install' fra mappen ..\agro6\bin\ i et DOS-vindu, for deretter å gå til KontrollpanelAdministrative Verktøy, og Tjenester og starte den. 

Microsoft har i de nyere Windows Server versjoner lagt inn en sperre for tjenester som kjøres med "System" bruker og samtidig har et brukergrensesnitt. Dette påvirker AgServer slik den er bygd opp Hvis AgService ikke greier å starte AgServer så må den startes manuelt med en pålogget bruker fra mappen \\Agro6\bin\AgServer.exe.

 

3. Nettverksdeling

Hvis partisjonen som installasjonen ligger på er delt fra før i nettverket trenger du ikke dele den ut igjen. Hvis ikke må mappen Agro6 «shares» ut og rettigheter deles ut til brukerne (brukergruppen feks. "User" må minst ha Modify på \\Agro6 mappen).. Det gjøres ved å høyreklikke mappen og sette innstillinger under Egenskaper og Sikkerhet.

Evt. brannmur må åpnes opp for trafikk mot Agro Økonomi (åpne for \\Agro6\bin\Agro.exe)  og Firebird (port 3050 eller åpne for \\Agro6\Firebird2\bin\fbserver.exe)

 

4. Oppsett på arbeidsstasjonene 

PC-er som skal jobbe mot serveren i nettverket må være registrert i samme domene eller i samme Windows Workgroup. 

Mappen Agro6 må "mappes" opp til en nettverksstasjon. Det gjøres ved å høyreklikke "Min datamaskin" (My computer) og velge «Koble til» (Connect).

Etter at den er opprettet så lager man snarveier til programmet ved å kjøre programmet 'AgroIcon.exe' som du finner under \agro6\bin Dette må gjøres på hver enkelt arbeidsstasjon. Det blir opprettet 4 snarveier: Agro Økonomi, AgroFix, Agro Time og Agro Kontor. Slett evt. de du ikke har bruk for. Det kan alternativt lages snarveier manuelt ved å høyreklikke programikonet i \\Agro6\bin mappa og velge Send Til\ Skrivebord (Lag snarvei). 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk