Kan jeg angre sperring av momstermin?

Følg

Ja, både sperring og evt. oppheving skjer fra menyvalget Regnskap | Avslutning -> Periodeavslutning. 
Sperrede terminer vises med 
en hake i boksen 'Avsluttede terminer'. Høyreklikk for å oppheve termin. 
Hver sperring 
og oppheving medfører en postering på konto 2740 mot 2700 og 2710.

OBS! Du trenger ikke sperre mva-terminen(e) for å få riktig mva-oppgave eller regnskap, men det er fornuftig å gjøre det når du er ferdig med regnskapet for terminen/året.

Se mer om temaet her. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk