Opprette/endre brukerpålogging

Følg

Brukerpålogging er frivillig i den lokale installasjonen av Agro Økonomi. Våre nettbaserte moduler krever imidlertid pålogging med et passord på minimum 8 tegn.
Oppretting og/eller endring av bruker må skje i den lokale installasjonen av Agro Økonomi.
Slik kan du tilpasse eller opprette din egen brukerpålogging for bruk i nettmodulene (agro24.no):

Velg Agro (fra toppmenyen) og deretter Oppsett og Tilgangskontroll:

Hvis du ikke har noen bruker-id fra før, oppretter du en nå ved å bruke knappen ‘Ny bruker’ og fylle ut:

bruker.jpg

Brukerid skal bestå av minst 2 tegn, ellers ingen krav.

Legg videre inn: navnet ditt, passord, epostadresse og mobiltelefon. Passordet skal ha minst 8 tegn, ellers ingen spesielle krav.

Kryss av for Administrator, hvis ikke det er spesielle grunner til noe annet.
Lagre dialogen med OK-knappen.


Hvis du har en bruker-id fra før, kontrollerer du bare at epostadresse og mobiltelefon er lagt inn (se bildet under). Passordet vil alltid vises med 4 eller 5 stjerner. Det er ingen indikasjon på hvor mange tegn passordet egentlig har. Hvis du er usikker på hva passordet er, endrer du det til et passord med minimum 8 tegn. Her er ingen krav til type tegn.

endre_bruker.jpg


Hvis detaljene om brukeren ikke vises til høyre i dialogen, velger du 'Endre bruker', og gjør endringene i dialogen som da dukker opp.

endre_bruker2.jpg

 


Når brukeren er i orden, går du til Agro | Oppsett -> Felles og kontroller at det er krysset av for 'Pålogging ved oppstart'. Hvis ikke, gjør det nå, og lagre dialogen (OK). 

Lukk og restart programmet, og logg deg på med de nye brukeropplysningene.

Hvis du skal bruke noen av nettmodulene våre (agro24.no) må du først synkronisere brukeropplysningene til nettdatabasen. Det kan du gjøre ved å velge en av de nettbaserte modulene fra venstremenyen, f.eks. Dokumentsenter.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk