Skogbruksregnskap - endring av virksomhetsbegrepet fra og med 2016

Følg

Se vedlagt pdf for orientering om hvordan skogbruksregnskap som faller utenom virksomhetsbegrepet skal behandles i Agro Økonomi fra og med 2016.
Det er endrede regler for de som driver skogbruk uten aktivt jordbruk og med liten tilvekst.
De som fremdeles driver skogbruk i kombinasjon med aktivt jordbruk skal ikke gjøre noen endringer for 2016. Heller ikke de som driver skogbruk med stor tilvekst.
Ordningen med tømmerkonto inntrer først i 2017, se veiledning her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk