Dokumentsenter på nett (agro24.no)

Følg

Dokumentsenteret kan brukes for å utveksle digitale dokumenter internt i bedriften, mellom regnskapsfører og klient, eller mellom bedrift og leverandører/kunder.

Forberedelser og oppstart (må gjøres fra en lokal installasjon av Agro Økonomi):

Sjekk først at du har siste versjon av Agro Økonomi, ved å klikke menyvalg Agro | Oppdatere, og se om det er nye filer å hente.

De nettbaserte modulene våre krever brukerpålogging med minimum 8 tegn i passordet. Hvis du ikke har det fra før, får du hjelp til å opprette/endre brukeren din her.

Hvis du ikke tidligere har brukt noen av våre nettbaserte modulermå du sørge for å få en gyldig brukerpålogging:
Velg Agro (fra toppmenyen) og deretter Oppsett og Tilgangskontroll.
Hvis det her ligger en bruker fra før, kontrollerer du bare at epostadresse og mobiltelefon er lagt inn og at passordet tilfredsstiller kravet om 8 tegn. Klikk ‘Endre bruker’ for å legge inn nytt passord.

 Hvis du ikke har noen bruker fra før, oppretter du en nå ved å bruke knappen ‘Ny bruker’:

bruker.jpg

Brukerid skal bestå av minst 2 tegn, ellers ingen krav.

Legg videre inn: navnet ditt, passord, epostadresse og mobiltelefon. Passordet skal ha minst 8 tegn, ellers ingen spesielle krav.

Kryss av for Administrator, hvis ikke det er spesielle grunner til noe annet.

Lagre dialogen med OK-knappen.

Gå deretter til Agro | Oppsett -> Felles og kontroller at det er krysset av for Pålogging ved oppstart. Hvis ikke, gjør det nå, og lagre dialogen (OK). 

Lukk og restart programmet.

Etter restart sjekker du at du står i riktig år og på riktig klient (hvis du har opprettet flere klienter).

Velg deretter Dokumentsenter fra menyen til venstre: 

 

 

Dokusenter.png


Hvis dette er den første nettbaserte modulen du bruker, vil du bli bedt om å overføre data til nettdatabasen. Det kan ta litt tid, men det skjer bare første gang du åpner dokumentsenteret.

 

Velg Innboks under Dokumenter for å finne epostadressene som kan brukes for å sende fakturaer eller andre dokumenter som du vil lagre i Agro Økonomi:

Dokusenter2.png
Bruk adressen "bilag..." for dokumenter som skal bokføres og "ordre.." for underbilag til fakturaer. Dokumenter som sendes til adressen "innboks.." kan også deles videre til disse mappene manuelt.

Hvis du vil ha flest mulig digitale regnskapsbilag, kan du oppgi "bilag.."-adressen til leverandørene dine.
Les mer om bokføring av digitale regnskapsbilag her.

Dokumentsenteret kan også åpnes fra nettleseren din med adressen agro24.no. Logg deg på med epostadressen og passordet som er knyttet til brukerpåloggingen din + kundenummer (det finner du på Startsiden i Agro Økonomi).

Velg klienten din og du vil deretter kunne velge 'Dokumenter' og 'Regnskap'. Har du flere moduler som er overført til agro24.no vil du også kunne velge disse (Lønn, Faktura, Timeregistrering):

agro241.jpg
agro242.jpg

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk